[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Vân Nam chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Mưu Định thuộc thành phố Duy Sở Hùng (3); thành phố Vân Nam (4); huyện Mãnh Hải thuộc Tây Song Bản Nạp (2); tất cả đệ tử Đại Pháp tại Tây Song Bản Nạp; thành phố Cảnh Hồng thuộc Tây Song Bản Nạp; thành phố An Ninh (2); Nghi Lương; Thạch Lâm; Lục Lương; Côn Minh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/云南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–425261.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share