[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các hệ thống giáo dục thuộc các tỉnh thành sau đây chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thành phố Thất Thái Hà; thành phố Thanh Đảo; tỉnh Hồ Nam; Tây An thuộc Lai Tây (2); Bảo Định thuộc Hà Bắc (3); vùng nông thôn tại huyện Liễu, thành phố Thông Hóa; Cáp Nhĩ Tân thuộc tỉnh Hắc Long Giang (2); thành phố Miên Dương; huyện Khai Giang thuộc thành phố Đạt Châu tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Hán Trung; khu Kim Lâm, thành phố Y Xuân; Tây Nam, Trung Quốc Đại lục; Hà Hải; Hành Thủy thuộc Hà Bắc; khu Triều Nam; thành phố Chu Khẩu thuộc Hà Nam; khu Hùng An Tân; huyện Nam Xương; Lai Dương thuộc Yên Đài, Sơn Đông.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/教育系统大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–424955.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share