[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Nội Mông Cổ chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp tại Nguyên Bảo Sơn thuộc thành phố Nội Mông Cổ (2); Nội Mông Cổ (2); Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ (2); Nha Khắc Thạch (2); Xích Phong (5); Hoắc Lâm Hà thuộc thành phố Thông Liêu, khu tự trị Nội Mông Cổ (2); Hô Luân Bối Nhĩ thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ; thành phố Mãn Châu Lý (2); Hô Luân Bối Nhĩ (5); Hưng An; các huyện, khu vực tại Xích Phong thuộc khu tự trị Nội Mông Cổ; A Lỗ Khoa Nhĩ Thấm Kỳ (2); Y Mẫn; Hoặc Lâm Quách Lặc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/内蒙古大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425264.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share