[MINH HUỆ 13-05-2021] Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các ngành nghề sau tại toàn quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đệ tử Đại pháp làm trong ngành Y tại Thất Đài Hà tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp làm trồng trọt ở Hắc Long Giang; một đệ tử lớn tuổi làm tại hợp tác xã cung ứng và tiếp thị tại huyện Khai Giang thuộc thành phố Đạt Châu (4); đệ tử Đại Pháp làm trong ngành công nghiệp tại tỉnh Hắc Long Giang; đệ tử Đại Pháp làm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc tại Miên Dương tỉnh Liêu Ninh; đệ tử Đại Pháp làm trong hạng mục dầu mỏ Trung Nguyên tại Bộc Dương tỉnh Hà Nam; đệ tử Đại Pháp làm trong tập đoàn Thủy Tinh tại thị trấn Thanh thuộc tỉnh Quý Châu; đệ tử làm trong hệ thống công nghiệp của thành phố Cát Lâm; hệ thống cung ứng và tiếp thị thành phố Dụ Thụ; công tác trong bộ phận hệ thống phân phối vệ sinh tại huyện Khai Giang; hệ thống cung ứng và tiếp thị huyện Khai Nguyên; hệ thống cơ khí tại thành phố Tây An; công tác trong bộ phận hệ thống phân phối vệ sinh y tế tại thành phố Hoàng Sơn; hệ thống trồng trọt tại Giang Nguyên; hệ thống vệ sinh tại huyện Cổ Thành; hệ thống Bưu Chính tại thành phố Thanh Đảo thuộc Sơn Đông; nhà máy sản xuất dầu số 8 tại thành phố Đại Khánh; các ngành nghề tại huyện Kim Đường; Cục Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc thứ 11 (2); Chiết Ninh; thành phố Trường Xuân; hệ thống dầu khi ở Ninh Hạ; Mẫu Đơn Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang; Hệ thống Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Trung Quốc tại Nam Xương, Giang Tây; hệ thống Ủy ban điều tiết ngân hàng và bảo hiểm; thành phố Đại Liên; hệ thống ngoại giao.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/各行业大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-31条–425120.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share