[MINH HUỆ 13-05-2021]

Các tiểu Đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Cao Ấp, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; huyện Trác Châu, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; huyện Phụ Thành, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc; thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang; Nam Kinh, tỉnh Giang Tô; quận Tinh Dương, thành phố Đức Dương, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Toại Ninh, tỉnh Tứ Xuyên (2); huyện Tân Tập, thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc; thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông; thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh; thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm; thành phố Tự Cống, tỉnh Tứ Xuyên; thành phố Hoài An, tỉnh Giang Tô; Trung Quốc đại lục; tỉnh Giang Tây; tỉnh Côn Minh; thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông; huyện Kỳ Đông, thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425127.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share