[MINH HUỆ 13-05-2021]

Các Đệ tử Đại Pháp đến từ ngành giáo dục ở Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại học Cát Lâm; Đại học Giao thông Tây An ở tỉnh Thiểm Tây (4); các trường cao đẳng và đại học Hà Bắc; các trường Cao đẳng và Đại học ở Giang Tô; các trường đại học ở Quảng Đông; Học sinh trường tiểu học ở thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc; thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên; huyện Chiêu Viễn, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông (2); Đại học Thiên Tân; Đại học Sư phạm Nam Kinh ở tỉnh Giang Tô; các trường đại học ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang; các trường cao đẳng và đại học ở thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc; Đại học Bắc Kinh; các trường Đại học ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm; các trường cao đẳng và đại học ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên; Đại học Tề Tề Cáp Nhĩ ở tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425131.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share