[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thanh Long (13); Tần Hoàng Đảo (6); Hải Cảng; Sơn Hải Quan; thị trấn Đại Vu Lan, Thanh Long; tổ gọi điện thoại huyện Thanh Long; thôn Hồng Kỳ Can, làng Đại Thạch Lĩnh, huyện Thanh Long.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/秦皇岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425474.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share