[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hồ Lô Đảo (9); Kiến Xương; địa khu Dầu khí (2); Hưng Thành (4); Tuy Trung; Liêu Kiến; địa khu Máy móc Hóa chất; Cao Kiều; Liên Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/葫芦岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425475.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share