[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hộ Ấp (2); Tây An (11); nhóm học Pháp tại Tây An (11); An Khang (3); Cao Lăng.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/西安大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425476.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share