[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Vụ Xuyên, Tuân Nghĩa; Quý Dương (12); Tuân Nghĩa (2); Hồng Hoa Cương, Tuân Nghĩa; Lục Bàn Thủy (2); Nhân Hoài, Tuân Nghĩa; Kim Sa, Tất Tiết; Quý Châu (4); Xích Thủy, Tuân Nghĩa; Uy Ninh, Tất Tiết.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/贵州大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425477.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share