[MINH HUỆ 14-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Đại Thạch Kiều, Doanh Khẩu; Phủ Thuận (5); Phụ Tân; tỉnh Liêu Ninh (5); Hùng Nhạc, Bá Ngư Khuyên, Doanh Khẩu (4); Thiết Lĩnh (3); Đan Đông; Đài An; Chương Võ, Phụ Tân; An Sơn; Bá Ngư Khuyên; Cái Châu, Doanh Khẩu; Liêu Dương,


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/辽宁大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425478.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share