[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Bắc Kinh (5); Thạch Cảnh Sơn; Triêu Dương; Phong Đài; Tây Thành; Đại Hưng (4); trấn Trường Tử Doanh, Đại Hưng (4).

Nhóm học Pháp ở: Bắc Kinh (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/北京大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-19条–425535.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share