[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Quảng Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Quảng Đông; Sán Đầu (3); Yết Tây, Yết Dương; Phật Sơn; Thâm Quyến (2); Điện Bạch; Mai Châu (2); Phúc Điền, Thâm Quyến; Huệ Châu (2); Triều Châu.

Điểm học Pháp ở: Sán Đầu; Trạm Giang (2); Trung Sơn; Huệ Châu;

Một đệ tử Đại Pháp ở Thành Đô hiện đang làm việc ở Đông Hoàn, Quảng Đông.

Đệ tử ở Cát Lâm hiện đang sống xa nhà ở Thâm Quyến, Quảng Đông

Một đệ tử ở Quảng Đông đến làm việc tại Bắc Kinh.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/广东大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425544.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share