[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Cáp Nhĩ Tân (9); trấn Ngũ Gia, Song Thành (4); Thượng Chí; trấn Đạt Liên Hà, huyện Y Lan; Phương Chính; Hà Đông, A Thành; Bình Phòng; A Thành.

Nhóm học Pháp ở: Cáp Nhĩ Tân; huyện Y Lan; A Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425539.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share