[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Thiên Tân, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Thiên Tân (8); Đông Lệ; tân khu Tân Hải (2); khu Bảo Trì; Ninh Hà; Hồng Kiều, Hòa Bình, Hà Bắc, Bắc Thần; trấn Dương Liễu Thanh, khu Tây Thanh; Hà Đông; huyện Kế (3); thôn Hoàng Hoa Điếm, Vũ Thanh.

Đệ tử Đại Pháp lưu lạc không nhà ở quận Vũ Thanh, Thiên Tân.

Nhóm học Pháp ở: Hà Đông; Đại Cảng, tân khu Tân Hải (2); khu Hòa Bình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/天津大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-25条–425542.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share