[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Cát Lâm (3); Diên Biên; Hồn Xuân, Diên Biên (2); Thông Hóa (2); Tùng Nguyên (5); Tiền Quách, Tùng Nguyên; thành phố Long Tỉnh, châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên (2); Giang Nguyên, Bạch Sơn; Liêu Nguyên; Mai Hà Khẩu, Thông Hóa; Liễu Hà, Thông Hóa; Tập An, Thông Hóa; Đại An, Bạch Thành (2).

Nhóm học Pháp ở: Thông Hóa; Mai Hà Khẩu, Thông Hóa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/吉林省大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425538.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share