[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Trương Gia Khẩu (2); huyện Úy (5); Tuyên Hóa (4); Xích Thành (2); Trác Lộc (5); Kiều Đông (2); Hoài An.

Nhóm học Pháp ở: Xích Thành; Trương Gia Khẩu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425545.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share