[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Thành Đô (11); Bắc Môn, Thành Đô; phía Nam Thành Đô; khu Tân Đô; Giản Dương; Cam Tử; Song Lưu.

Nhóm học Pháp ở:Tây Môn, Thành Đô (2); phía Nam Thành Đô; Thành Đô; Ôn Giang.

Nhóm giảng chân tướng ở Thành Đô.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/成都大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425546.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share