[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Cát Lâm, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Cát Lâm (8); Thư Lan (2); Xương Ấp.

Nhóm học Pháp ở: Cát Lâm (2); Xương Ấp (2); Giang Nam; Sơn Thành, Bích Thủy; Thuyền Doanh; Hoa Điện (3).

Điểm tài liệu ở Cát Lâm.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/吉林市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425537.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share