[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Đại Liên (13); khu Sa Hà Khẩu; thành phố Ngõa Phòng Điếm; Trang Hà; Kim Châu.

Nhóm học Pháp ở: Đại Liên (6); Kim Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425541.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share