[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Tứ Xuyên; Lạc Sơn (2); Vạn Nguyên, Đạt Châu; Giản Dương, Tư Dương (2); Lãng Trung, Nam Sung; trấn Lý Độ, khu Gia Lăng, Nam Sung; Tư Dương (2); Quảng Hán, Đức Dương; núi Phong Hoàng, Đạt Châu (2); Mi Sơn; Đạt Châu; Miên Dương.

Nhóm học Pháp ở: Giản Dương, Tư Dương (3); Đức Dương (2); Nam Sung; Tự Cống.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/四川大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425540.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share