[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Giang Tô Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Giang Tô (2); Thái Thương; Thường Châu (4); Đan Dương, Trấn Giang; Hoài An; Liên Vân Cảng (4); Nam Kinh (2); Nam Thông; Sùng Xuyên, Nam Thông; Tuyền Sơn; xã Thập Lý, khu Tuyền Sơn; Giang Âm, Vô Tích; Côn Sơn, Tô Châu; Tô Châu; Diêm Thành.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/江苏大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425549.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share