[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hà Bắc (2); Bạc Đầu, Thương Châu (2); Tảo Cường, Hành Thủy; Quán Đào, Hàm Đan (3); Quảng Bình, Hàm Đan; Yến Giao; Thâm Châu, Hành Thủy; huyện Cảnh, Hành Thủy; Hàm Đan; Long Nghiêu, Hình Đài; Hình Đài; Khúc Chu, Hàm Đan; Quảng Tông, Hình Đài; Thừa Đức.

Điểm học Pháp ở khu Tùng Đài, Hàm Đan; khu Hàm Sơn, Hàm Đan (2); Thương Châu; Khúc Chu, Hàm Đan; Thành An, Hàm Đan.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/河北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425551.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share