[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Thẩm Dương (19); Hoàng Cô; Khang Bình; Pháp Khố; tân khu Thẩm Bắc.

Điểm học Pháp ở: Hoàng Cô (2); Thẩm Dương (2).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/沈阳大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425550.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share