[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hồ Bắc; Vũ Hán (11); Sùng Dương, Hàm Ninh; Hạ Lục, Hoàng Thạch; khu Đông Tây Hồ; Hoàng Cương; Hạ Lục, Hoàng Thạch; Đoàn Phong, Hoàng Cương; Vũ Huyệt, Hoàng Cương; khu Hồng Sơn; Tương Dương; An Lục, Hiếu Cảm; Kinh Châu; Kinh Môn; Vũ Xương, Vũ Hán; Tùy Châu; thành phố Hồng Hồ, thành phố Kinh Châu (2); Ngạc Châu.

Nhóm học Pháp ở: khu Hồng Sơn, Vũ Hán.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/湖北大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-30条–425552.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share