[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Lai Tây (3); Thanh Đảo (6); Tức Mặc (4); Thành Dương; Ngạn Tân, Tây Hải (4); Bình Độ (3).

Nhóm học Pháp ở: Giao Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/青岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-24条–425559.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share