[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng đắc phúc báo ở Hồ Nam, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hồ Nam (3); huyện Thần Khê, thành phố Hoài Hóa; Thường Đức; Hành Dương (2); lộ Thần Nông, Lỗi Dương; huyện Kỳ Đông, Hành Dương; Ích Dương; khu vực biên duyên miền núi Hồ Nam; huyện Nhạc Dương, thành phố Nhạc Dương; thành phố Nhạc Dương (4); An Hóa; An Giang (2); Tương Đàm; Thiệu Dương; Bình Giang, thành phố Nhạc Dương; Vĩnh Châu; thị trấn Hồng Kiều, Bình Giang.

Một gia đình học Pháp ở Sâm Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/湖南大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425553.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share