[MINH HUỆ 14-05-2021]

Các đệ tử Đại Pháp và người nhà, cùng những người dân minh chân tướng ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Sau đây là những tấm thiệp chúc mừng được gửi đến từ: Hắc Long Giang (3); Mẫu Đan Giang (3); Lâm Khẩu, Mẫu Đan Giang; Song Áp Sơn; Bột Lợi, Thất Đài Hà; thành phố Hải Lâm, Mẫu Đan Giang; khu Thúy Loan, Y Xuân; Tuy Hóa (3); Khánh An, Tuy Hóa (2); địa khu Nam Xóa, Y Xuân; An Đạt, Tuy Hóa; Tập Hiền, Song Áp Sơn; An Lĩnh, Đại Hưng; huyện Hữu Nghị, Song Áp Sơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/黑龙江大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-21条–425560.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share