[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Bảo Định, tỉnh Hà Bắc Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!
Huyện An Tân; Huyện Vọng Đô (01); Hà Bắc (07); Huyện Bác Dã (02); Cao Bi Điếm (04); Huyện Phụ Bình; Huyện Lai Nguyên; Lai Thủy; Huyện Lễ (02); Định Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/保定大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425263.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share