[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Cam Tỉnh Tử, nhóm học Pháp ở Tây Cương (2), nhóm học Pháp ở Lữ Thuận, nhóm học Pháp ở Sa Hà Khẩu (3), khu kinh tế đảo Trường Hưng, nhóm học Pháp ở Đại Liên (2), Phổ Lan Điếm (3), và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đại Liên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/大连大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425272.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share