[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Đức Châu, tỉnh Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Ninh Tân (2), nhóm học Pháp ở Đức Châu (3), huyện Bình Nguyên (16), Lăng Thành, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Đức Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/德州市大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-32条–425281.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share