[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!
Thiên An; huyện Nhạc Đình; Đường Sơn (15); huyện Ngọc Điền; huyện Thiên Tây; Phong Nhuận (03); quận Cổ Dã (02); Khu Khai phát Nam Bảo; quận Tào Phi Điện; quận Lộ Bắc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/唐山大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-27条–425269.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share