[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Đại Khánh, Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Hắc Long Giang (16); quận Nhượng Hồ Lô; Thừa Phong; Quận Long Cương; Quận Long Phượng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/大庆大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425271.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share