[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Duy Phường, tỉnh Sơn Đông chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Nhóm học Pháp huyện Xương Nhạc, Cao Mật (4), Chư Thành (2), nhóm học Pháp ở An Khâu, nhóm giảng chân tướng ở Chư Thành, Phường Tử, nhóm học Pháp ở Duy Phường (2), Thọ Quang (2), nhóm học Pháp ở Thọ Quang, nhóm học Pháp ở Cao Mật (2), An Khâu (3), nhóm học Pháp ở Thanh Châu, huyện Lâm Cù, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Duy Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/潍坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-28条–425292.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share