[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Huyện Uý (2), Sùng Lễ (2), huyện Hoài Lai (4), huyện Trác Lộc, huyện Xích Thành (5), nhóm học Pháp huyện Xích Thành (2), Tuyên Hoá (2), nhóm học Pháp ở Tuyên Hoá, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Trương Gia Khẩu.   .


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/张家口大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425280.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share