[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp, nhóm học Pháp từ các địa khu sau tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang Trung Quốc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!
Huyện Mộc Lan; Huyện Y Lan (05); Hương Phường(03); Hô Lan; Ngũ Thường; Cáp Nhĩ Tân (05); Bình Phòng; A Thành (05).


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/哈尔滨大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-23条–425268.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share