[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Lang Phường, tỉnh Hà Bắc chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Tam Hà (12), nhóm học Pháp ở Tam Hà (8), nhóm học Pháp ở Lang Phường, Bá Châu (2), huyện Vĩnh Thanh (2), huyện Hương Hà, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Lang Phường.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/廊坊大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-26条–425279.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share