[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Thẩm Bắc Tân, Tô Gia Đồn (2), Hoà Bình (3), Thiết Tây (2), nhóm học Pháp ở Thẩm Dương, Đại Đông, và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Thẩm Dương.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/沈阳大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425286.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share