Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2021] Bản thân tôi và rất nhiều đồng tu thường hay xem đủ loại bài chia sẻ trên Minh Huệ Net. Một số đồng tu có thể không lên mạng được nhưng hàng tuần cũng phải xem Tuần báo Minh Huệ. Nhưng tôi phát hiện có một vấn đề: chịu nhận ảnh hưởng từ văn hóa Đảng và hoàn cảnh ở Đại lục, đó cũng là một loại thể hiện của văn hóa Đảng. Họ cho rằng bài chia sẻ trên Minh Huệ Net và hoàn cảnh thực tế của bản thân khác nhau quá xa. Bài chia sẻ trên Minh Huệ Net viết rất tốt nhưng nó không có quan hệ gì với mình, đọc qua thì cũng đọc rồi, mình biết có việc như thế, nhưng trên thực tế vẫn còn nghĩ cái gì nên đến sẽ đến. Dường như tình huống của bản thân và tình huống mà bài chia sẻ trên Minh Huệ Net viết ra là hai thế giới song song, về căn bản không nghĩ đến bản thân mình cũng có thể làm được hoặc bản thân mình cũng có năng lực tương ứng, hoặc nghĩ rằng bản thân cũng có thể có vấn đề tương ứng.

Tôi nhận thấy điều này có liên quan đến hoàn cảnh chúng ta đang sống do tà đảng cố ý tạo ra trong mấy chục năm nay. Bởi vì sự tích anh hùng do tà đảng tuyên truyền đều là giả, thoát ly thực tại. Nào là phát huy quan điểm chính, văn minh tinh thần cũng đều là giả, hoàn toàn tương phản so với thực tế. Khẩu hiệu đề xuất trên đài truyền hình chỉ là để lừa dối người dân, còn điều nó làm thật lại là một bộ khác hẳn. Cuộc sống thực tế so với những gì tuyên truyền trên điện ảnh và sách báo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Như vậy, trường kỳ ngâm mình trong hoàn cảnh này sẽ có quan niệm trong tiềm ý thức – những thứ tuyên truyền trong sách vở có sai biệt so với trên thực tế, thậm chí là đi ngược lại với thực tế, thoát ly hiện thực. Quan niệm này dưỡng thành biến hóa một cách âm thầm trong thời gian lâu dài, có lẽ bản thân họ cũng không thể quan sát thấy.

Mang theo niệm đầu đó vào trong tu luyện Đại Pháp, sau khi xem thấy trong bài chia sẻ trên Minh Huệ Net đồng tu làm ra một chút việc gì xuất sắc, có một số kiến giải thâm sâu dựa trên Pháp lý, thì họ không có suy nghĩ kỹ càng, mà chủng quan niệm biến hóa một cách âm thầm trong thời gian lâu dài kia sẽ khởi tác dụng, chính là sẽ xuất hiện một số tình huống mà tôi vừa nêu ở bên trên. Không thể sinh ra cộng hưởng, cũng không thể sinh ra tư tưởng bắt chước người hiền đức, đây có lẽ cũng là một nguyên nhân mà rất nhiều đồng tu trường kỳ xem bài chia sẻ trên Minh Huệ Net hoặc Tuần báo Minh Huệ nhưng không có nhiều thu hoạch.

Chúng ta xem rất nhiều bài viết rất tốt đăng trên Minh Huệ Net, ví dụ như có bài liên quan đến các vấn đề như làm sao học Pháp cho tốt, làm tốt ba việc, vấn đề an toàn điện thoại di động, diễn giảng loạn Pháp, vượt quan nghiệp bệnh hoặc là vận dụng pháp luật phản bức hại v.v., nhưng ở các địa phương không ít đồng tu vẫn còn nhận thức mơ hồ về một số vấn đề, có một số kinh nghiệm và cách làm tốt từ nào đến giờ chưa từng nghĩ qua cần phải tham chiếu một chút, một số vấn đề xuất hiện lặp lại trên thân một người nào đó ở địa khu nào đó trong một thời gian lâu dài.

Cách biệt giữa đồng tu làm được tốt và đồng tu không tinh tấn vô cùng to lớn, tình huống giảng chân tướng ở một số địa khu và địa khu làm được tốt cũng có cách biệt rất lớn. Đương nhiên, những tình huống này đều có nguyên nhân ở các phương diện, nhưng mà những địa phương và cá nhân có cách biệt tương đối lớn kia vì sao không thể tham chiếu cho tốt bài học giáo huấn trên Minh Huệ Net? Có lẽ cũng liên quan tới chủng quan niệm mà tôi nhìn thấy cản trở.

Sự thần kỳ và uy lực của Đại Pháp không cần tôi phải nói nhiều ở đây. Mỗi cá nhân chỉ cần có thể đi làm, có thể đi thực tiễn. Mỗi lần làm được một điểm thì đều sẽ có hồi báo gấp nhiều lần tương ứng, cũng có xuất hiện sự thần kỳ tương ứng. Chính là nhìn xem bạn có đi làm hay không, có muốn thử hay không. Những điều viết trong bài chia sẻ trên Minh Huệ Net thực ra có thể đang xảy ra ngay bên cạnh bạn, một số vấn đề có thể chính là nằm ở chỗ bạn hoặc là những điều gặp phải trong thực tế. Có lẽ hoàn cảnh nói đến và cuộc sống thực tế của chúng ta có chút sai biệt, nhưng kỳ thực “tướng do tâm sinh” (Giảng Pháp tại hội nghị Đại Kỷ Nguyên [2009]). Có lẽ lúc bạn đi làm thì cũng đang cải biến hết thảy những gì trên thân bạn, lực lượng của Đại Pháp sẽ triển hiện trên thân của bạn!

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/不受观念影响的看明慧网交流文章-423560.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share