Một chút cảm nghĩ khi đọc bài “Nói về ‘tinh tấn phải bắt đầu từ luyện công sáng sớm’”

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-04-2021] Trên con đường tu luyện, tôi tự cho rằng mình cũng khá nỗ lực, luyện công sáng sớm đối với tôi mà nói là không quá khó.

Dĩ nhiên có lúc làm tốt, có lúc làm không tốt, điều này có liên quan đến trạng thái tu luyện của tự thân. Khi có chính niệm mạnh, luyện công sáng sớm sẽ tốt hơn, khi chính niệm yếu, thì luyện công sáng sớm kém hơn một chút. Mà chính niệm mạnh yếu này lại liên quan đến tâm tính của bản thân. Đối chiếu với Pháp, quy chính những chỗ nào của bản thân không phù hợp với Pháp. Tôi cảm thấy, khi ít chấp trước, ít dục vọng trong tâm, thì chính niệm sẽ mạnh. Cũng chính là nói trạng thái có lúc lên lúc xuống, nhưng về tổng thể vẫn khá nỗ lực.

Từ những suy nghĩ trong tâm của bản thân mà nói, động lực tinh tấn đến từ “tâm vì người khác”, là cái tâm nghĩ cho người khác. Khi nghĩ đến thế nhân có thể sẽ bị đào thải vì không biết chân tướng, thì bản thân tôi tinh tấn hơn lên, có thể làm tốt hơn, có thể cứu nhiều sinh mệnh hơn.

Bản thân làm tốt và làm không tốt, đối với rất nhiều sinh mệnh mà nói, sự khác biệt là rất to lớn, bởi nó có thể quyết định tương lai họ sẽ tồn tại hay không.

Bản thân tinh tấn hay không tinh tấn, có thể cũng quyết định rất nhiều con người thế gian tương lai sẽ tồn tại hay không.

Có thể nghĩ được như vậy, thì sẽ có động lực.

Sư phụ giảng:

“Thế nào là đệ tử Đại Pháp? Ai tới làm đệ tử Đại Pháp? Là vì chư vị gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, [nên] cơ sở tu luyện của chư vị, chính niệm của chư vị trong tu luyện là để cứu độ chúng sinh. Tôi lại nói rõ hơn một chút, tu luyện đời này của chư vị là để chính niệm bề mặt cá nhân của chư vị mạnh mẽ hơn, có thể cứu độ chúng sinh.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Nói đến chỗ căn bản, động lực cố gắng này đến từ đâu? Chính là đến từ Pháp. Không phải nói rằng con người có bao nhiêu nghị lực, bao nhiêu khả năng, thực chất là sau khi tâm tính của người tu luyện phù hợp với Pháp, thì Pháp sẽ cấp khả năng cho người tu luyện, và khả năng này có thể cứu độ chúng sinh.

Con người kỳ thực rất yếu nhược, khi không chú ý tu tâm, thì vô cùng yếu, không thể có được khả năng và sức lực kiên cường như thế, chủng lực lượng ấy là siêu xuất người thường, là do Pháp ban cho! Sau khi người tu luyện chiểu theo Pháp thực tu thì mới có thể có được.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/精進的动力-423463.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share