Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 12-04-2021] Trước đây khi nghe thấy người khác phỉ báng Đại Pháp hoặc không hiểu rõ về Đại Pháp, tôi vẫn luôn cho rằng đó là nhân tố tà ác đang lợi dụng miệng của người ta để phát tán độc hại. Tôi thấy có chút cảm giác sợ hãi. Trong tâm bèn nghĩ làm sao mà vẫn còn nhiều người như vậy không hiểu về Đại Pháp, hơn nữa họ còn gióng trống khua chiêng phỉ báng Đại Pháp, khiến cho việc giảng chân tướng càng thêm khó khăn? Trong tâm tôi xem người ta như kẻ thù và thấy phản cảm với họ.

Hôm nay trong lúc đọc “Chuyển Pháp Luân”, tôi chợt có thể ngộ mới về một đoạn Pháp trong bài giảng thứ sáu. Sư phụ giảng:

“Một số người cố chấp đến mức độ này: hễ chư vị nói [đến] khí công, thì từ trong tâm của họ phá ra cười chư vị, họ cho rằng chư vị làm mê tín, thật đáng cười ghê lắm. Hễ chư vị nói [đến] những hiện tượng trong khí công, họ liền cho rằng cá nhân chư vị quá ư ngu muội. Loại người này tuy cố chấp, nhưng căn cơ không nhất định là không tốt. Nếu căn cơ của cá nhân này tốt, [nếu] họ luyện công, thì thiên mục có thể khai mở đến tầng rất cao, còn xuất cả công năng nữa.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra những người không hiểu rõ về Đại Pháp không nhất định là đạo đức bại hoại, bất quá chỉ là họ bị tà đảng Trung Cộng lừa dối, dẫn đến không tín Thần, nhưng kỳ thực có lẽ căn cơ của họ còn rất tốt, nội tâm cũng thiện lương, vậy thì cớ sao tôi lại thấy phản cảm với họ? Tôi không những không được oán hận và phản cảm, mà còn phải nhìn vào mặt tốt của người ta, phát chính niệm giải thể nhân tố tà linh cộng sản ở phía sau lưng họ và từ bi cứu người. Vậy nên, khi đối diện với người thường không hiểu rõ về Đại Pháp, chúng ta không được phản cảm, trong tâm phải thiện, hơn nữa còn phải hướng nội tìm, biết hổ thẹn vì bản thân mình không đủ tinh tấn.

Kỳ thực, khi vừa xem thấy bài viết bôi nhọ Đại Pháp và nghe thấy người ta bàn luận đặt điều về Đại Pháp, thì liền sinh xuất tâm sợ hãi, tín tâm đối với Đại Pháp vẫn còn quá kém, không tin con người thế gian hôm nay vẫn còn có người tín Thần, không tin con người thế gian vẫn còn có thể nghe hiểu chân tướng, hơn nữa còn sợ gặp phải bức hại. Tôi không có tín tâm vào nhân tố chính diện, cho nên tâm tính mê mờ về giảng chân tướng, thậm chí là không dám giảng. Chủng tâm lý này chính là đã bị giả tướng mê hoặc, quá coi trọng sự lãnh đạm thờ ơ của con người thế gian.

Vô Thần luận là tẩy não của Trung Cộng đối với người thường, đó chẳng phải là tà ác lợi dụng ngôn hành của người thường đã bị tẩy não để khảo nghiệm tín tâm của đệ tử Đại Pháp sao?! Mặc cho người thường mê mờ đến đâu, các chủng bộ máy tuyên truyền thế nào, thì đệ tử Đại Pháp cần phải bảo trì chính niệm, thiện niệm và tín tâm từ đầu đến cuối, không ngừng đi giảng thanh chân tướng, khi giảng nhiều rồi thì sẽ có những người mê mờ quá sâu tự nhiên minh bạch ra.

Tôi viết ra một chút thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa dựa trên Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/12/423235.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share