Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2021] Trong cuộc sống thường ngày, trong công việc, mọi người thường nghĩ tìm đường tắt hoặc bí quyết để bản thân có thể “nhanh thành”, nhưng kết quả cuối cùng thường là sự bội công bán (làm nhiều công nhỏ). Đúng là có thể lập tức bắt chước chiêu thức, học cũng rất nhanh, nhưng công phu thực sự phát huy tác dụng đằng sau ấy phải dựa vào sự đề cao từng chút một của chính bạn, ở đây không có bất kỳ đường tắt nào. Không phải là cuốn sách nào đó nói cho bạn biết cái gọi là tuyệt chiêu, thì bạn lập tức có thể làm được, mà là công phu ở đằng sau, đây mới là bản chất.

Dường như ai cũng hiểu đạo lý này, một số người tu luyện chúng ta cũng có thể vô ý hoặc hữu ý đi tìm cái gọi là đường tắt khiến bản thân nhanh chóng đề cao trong tu luyện. Kỳ thực nếu nói chúng ta muốn mọi lúc mọi nơi đều có thể coi bản thân như một người tu luyện, nếu nói đây là một chủng công năng hoặc một chủng tố chất, thì đây chẳng phải cần rèn luyện hay sao? Tương tự, cũng không hề có con đường tắt.

Vậy rèn luyện thế nào? Ấy chính là trong cuộc sống thường ngày, cần rèn luyện trong tất cả mọi khía cạnh cuộc sống, học tập, công việc, lúc nào hay ở đâu cũng có thể coi bản thân là một người luyện công, công phu phía sau là dựa vào bạn nghiêm khắc yêu cầu chính mình, dựa vào bạn chủ động đề cao từng chút một, khi ấy công đến tự nhiên thành.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/功到自然成-423448.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share