Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 11-04-2021] Đệ tử Đại Pháp chúng ta đã bước qua con đường tu luyện hơn 20 năm, mỗi ngày đều đang làm ba việc, trong giao lưu chia sẻ cũng có thể thấy điểm sáng của người khác, đối chiếu với bản thân mình, tu bỏ tâm chấp trước của mình, nhưng mà chuyển hướng nhận thức cảm tính đối với Pháp sang thăng hoa một cách lý tính vẫn còn có cách biệt nhất định.

Học Pháp tốt, đọc hiểu Pháp, dùng Pháp đối chiếu bản thân đề cao thăng hoa tâm tính, khiến tâm càng ngày càng thuần tịnh, tốc độ phải nhanh thì bản thân mới có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp. Nếu như không chuyển biến quan niệm cũ của bản thân, thì rất khó đạt được tiêu chuẩn yêu cầu của vũ trụ mới, cũng không thể nói đến chuyện tiến về viên mãn được.

Hai năm gần đây, địa khu chúng tôi có bốn năm đồng tu do không buông bỏ các chủng quan niệm, dùng lý của người thường đo lường đối đãi mọi việc; không vứt bỏ tranh đấu, oán hận, tình; đề cao khá chậm chạp. Tuy mỗi ngày họ đều làm ba việc nhưng lại không tu bỏ nhân tâm trong chứng thực Pháp, thay vào đó xem việc cứu được bao nhiêu người là đã tu luyện rồi, thỉnh thoảng còn khoa trương bản thân hôm nay khuyên thoái bao nhiêu người và cảm thấy hiu hiu tự đắc.

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp là tu luyện. Mục đích tu luyện của đệ tử Đại Pháp là viên mãn.” (Gửi Pháp hội Đài Loan [2020])

Trong khi làm ba việc, bản thân mình cần tu bỏ toàn bộ từng tư từng niệm bất hảo thì mới có thể đạt đến mục đích viên mãn. Khi đồng tu nhìn thấy nhân tâm của một số người xuất hiện đã thiện ý chỉ ra, đối phương lắng nghe liền hồi đáp: “Bạn không được đưa thêm vật chất bất hảo cho tôi.” Che đậy nhân tâm của mình, lấy những vật chất bất hảo để bảo vệ bản thân. Trong cuộc sống hàng ngày, họ thường phát sinh tranh cãi với người nhà, dùng lý của con người để chỉ trích người nhà; oán, hận, tranh đấu trong gia đình biểu hiện hết sức nổi cộm, không xem gia đình là hoàn cảnh để tu luyện, khiến cho thân thể không có biến hóa gì, không những thế còn xuất hiện trạng thái nghiệp bệnh. Đây đều là tâm chấp trước của con người đang khởi tác dụng chủ đạo, nó lợi dụng nhân tâm để khống chế bạn. Tâm chấp trước không muốn chết, người khác điểm tới chỗ đau thì nó liền đánh trả người ta, làm cho đồng tu đối phương chỉ có thể tự tìm bản thân, tu bản thân; thời gian lâu dần có rất ít người giao lưu chia sẻ với những người này nữa, khiến cho những người này mất đi cơ hộ đề cao. Quan nạn tích lại nhiều rồi thì sẽ tạo thành đại quan cho tu luyện.

Trong cuộc bức hại từ sau ngày 20 tháng 7 trở đi, trong số nhiều người cùng nhau đắc Pháp thời đầu, có người không tu nữa, có người chạy sang hướng phản diện, bài học giáo huấn thực sự quá nhiều, chúng khiến người ta hết sức đau lòng. Các chủng nhân tâm đã ngăn trở con đường tiến về phía trước.

Sư phụ giảng:

“Hà vi Thần Nhân tâm vô tồn” (Nhân Giác Chi Phân, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“Thần là gì Chẳng có nhân tâm”

Sư phụ giảng:

“Thiên thể, vũ trụ, sinh mệnh, cũng như vạn sự vạn vật là do Đại Pháp của vũ trụ khai sáng; sinh mệnh nào rời xa khỏi Ông thì đúng là bại hoại; người thế gian nào có thể phù hợp với Ông thì đúng là người tốt, đồng thời sẽ mang đến thiện báo và phúc thọ; làm người tu luyện, mà đồng hoá với Ông thì chư vị chính là bậc đắc Đạo: Thần.” (Luận Ngữ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đồng hóa là gì? Lý giải của cá nhân tôi chính là mỗi một tầng thăng hoa của bản thân, mỗi một tế bào đều được đặc tính vũ trụ bao dung và dung nhập vào trong Pháp. Ghi nhớ lời của Sư phụ, theo Sư phụ trở về nhà là nguyện vọng của mỗi vị đệ tử chân tu, để thực hiện mong muốn này thì nhất định phải bước trên con đường chứng thực Pháp, diệt tận nhân tâm, giải thể tà ác.

Nhận thức cá nhân có chỗ nào thiếu sót, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/423137.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share