Bài viết của Xuất Phàm, một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-03-2021] Chúng ta nên có trạng thái như thế nào khi tu luyện đến bước cuối cùng và đạt được tiêu chuẩn của Pháp? Chính là vô tư vô ngã! Mỗi suy nghĩ của chúng ta phải phù hợp với tiêu chuẩn của Pháp.

Nhưng hiện tại tôi còn xa mới làm được điều này. Ví dụ về việc phát chính niệm đối với chiến dịch “Xóa sổ”, tôi phát chính niệm luôn luôn là xoay quanh bản thân, bảo hộ bản thân mình. Tôi không thể làm được buông bỏ hoàn toàn bản thân và nghĩ cho người khác. Trong rất nhiều sự việc khác đều như vậy, tôi vẫn chưa nhảy ra khỏi phạm vi cái “tôi” của mình. Điều này khiến bản thân tôi cảm thấy rất đau khổ và chán nản.

Có một ngày tôi bỗng nhiên nhận ra: “Tại sao tôi luôn suy nghĩ đến bản thân mình trước? Tôi muốn cấp một lớp bảo vệ cho gia đình và đồng tu của mình để họ tránh khỏi bị tà ác bức hại.” Tôi làm như vậy có đúng không? Điều này đúng ở một mức độ nhất định, nhưng Đại Pháp yêu cầu các đệ tử hoàn toàn vì người khác. Trong bài mở đầu của cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng: “Trong toàn bộ quá trình truyền Pháp, truyền công tôi có bổn ý là có trách nhiệm với xã hội, có trách nhiệm với học viên; hiệu quả thu được thật tốt, ảnh hưởng đến toàn xã hội cũng rất tốt.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cũng nên học theo tấm lòng của Sư phụ, tôi phải chịu trách nhiệm với cộng đồng của mình. Vậy tại sao tôi không cấp cho cộng đồng và đồn công an một lớp bảo vệ, không cho phép tà ác thao túng họ làm việc xấu? Tại sao tôi không phát chính niệm để thanh trừ và loại bỏ những lời nói dối độc hại mà tà đảng đã truyền thụ vào họ, để họ từ bỏ điều ác làm những việc thiện và ngừng tham gia vào cuộc bức hại các đệ tử Đại Pháp. Giúp họ nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” để họ thật sự được đắc cứu. Đồng thời thanh trừ những nhân tố và sinh mệnh tà ác ở không gian khác đang khống chế họ hành ác, không cho phép tà ác lợi dụng họ hành ác và phạm tội với Đại Pháp.

Tôi cho rằng ngộ được đến đâu thì làm đến đó. Vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và giúp tôi có thể xuất ra Phật Pháp Thần thông để tôi cấp cho tất cả đồn công an và các cộng đồng ở khu vực chúng tôi một lớp bảo vệ, để triệt để thanh trừ tất cả những nhân tố và sinh mệnh tà ác đang lợi dụng họ phạm tội với đệ tử Đại Pháp, và thanh lý hoàn toàn hoạt động “Xóa sổ” của tà đảng. Sư phụ đã sớm xóa tên đệ tử Đại Pháp dưới địa ngục rồi, đệ tử Đại Pháp là quy về Sư phụ quản, không phải quy về tà linh ác đảng quản và danh sách đen bức hại đệ tử Đại Pháp của tà đảng đã bị xóa bỏ hoàn toàn không sót một ai.

Ngay lập tức tôi cảm thấy cả thân thể dường như hòa nhập hoàn toàn vào trong vũ trụ và có một trạng thái hoàn toàn trong suốt, vô cùng thù thắng và tuyệt vời. Dường như tôi hoàn toàn không còn thân thể xác thịt này, không còn cái “tôi” của mình nữa. Vào thời điểm đó, có lẽ tôi đã thật sự đạt đến tiêu chuẩn tại một tầng thứ nào đó.

Điều thần kỳ là khi tôi mở cuốn sách quý “Chuyển Pháp Luân”, một đoạn pháp trong sách hiện ra ngay trước mắt tôi, trong đó có một câu đột nhiên xuất hiện: “hiệu quả thu được thật tốt”. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Không phải vì bản thân mà hoàn toàn vì sinh mệnh của họ mới là điều tốt nhất, là an toàn nhất. Sư phụ đã dìu dắt chúng ta tu luyện qua những va vấp nhấp nhô trong suốt hơn 20 năm qua, để chúng ta ở trong hoàn cảnh gian khổ mà thoát ra khỏi cái “tư” của bản thân mình. Chúng ta phải tu luyện đến được hoàn toàn vì sinh mệnh của họ, đó mới là điều Sư phụ mong muốn và là tiêu chuẩn của Pháp.

Chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/11/421877.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191417.html

Đăng ngày 14-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share