Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 16-12-2020] Hôm đó tôi cùng đồng tu chia sẻ về việc: Trong tu luyện khi xuất hiện ma nạn hoặc can nhiễu, chúng ta sẽ coi đó là chướng ngại trong quá trình tu luyện hay là bước đệm giúp chúng ta đề cao trong tu luyện.

Nếu coi hòn đá đó là một chướng ngại, nó có thể khiến bạn vấp ngã, có thể sẽ sứt đầu mẻ trán, thậm chí có thể không thể đứng dậy được nữa! Cho dù không bị vấp ngã, bạn cũng sẽ phải thận trọng lách qua nó, đề phòng nó. Trên con đường tu luyện, chướng ngại không ít, làm sao có thể bước qua một cách đường đường chính chính?

Nếu chúng ta coi hòn đá đó là bước đệm, chúng ta sẽ có thể mượn độ cao của nó để leo lên cao hơn, khiến nó trở thành trợ lực cho việc đề cao tu luyện. Hòn đá càng lớn, bạn có thể leo càng cao, thử hỏi điều gì có thể ngăn cản được bạn trên con đường tu luyện?

Kỳ thực hết thảy thực sự đều giống như Sư phụ giảng:

“Vậy nên chư vị gặp việc tốt, việc xấu, miễn là chư vị đã tu Đại Pháp, thì đều là việc tốt; nhất định vậy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/修炼感悟-绊脚石与垫脚石-416576.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2020/12/28/189046.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share