Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-02-2021] Bài hát đầu tiên trong buổi biểu diễn Thần Vận năm nay (2021) có tiêu đề: “Đừng thất bại” (buổi biểu diễn đã được phát sóng ở Trung Quốc đại lục nhưng vẫn chưa đi lưu diễn). Nội dung hai câu cuối của bài hát là:

Vì chúng sinh được đắc cứu trong thiên quốc của bạn, đừng thất bại

Vì chúng sinh trong thiên quốc của bạn, đừng thất bại.

Nước mắt tôi đã tuôn rơi trong lúc xem buổi biểu diễn. Tôi không thể thất bại – không chỉ bởi sự đề cao hay viên mãn của bản thân, hay vì để chứng thực bản thân, mà là để những sinh mệnh đang ký thác hy vọng được đắc cứu vào chúng ta không phải thất vọng.

Có một sự chuyển biến tư tưởng ở đây. Vũ trụ tương lai sẽ tồn tại vĩnh viễn bởi chúng sinh trong đó đều là vị tha. Mỗi khi một sinh mệnh động niệm, đó sẽ là vì người khác. Đây chính là lý do mà tân vũ trụ sẽ không bao giờ bị huỷ diệt. Thực tế là các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong quá trình tu luyện đang thành tựu những sinh mệnh vị tha như vậy và luôn cân nhắc đến người khác.

Chúng ta không thể thất bại, vậy chúng ta nên đánh bại ai đây?

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta biết rằng chân ngã của chúng ta đến từ những cảnh giới vi quan đã được Sư phụ tịnh hoá hoàn toàn. Sư phụ cũng đã đẩy chúng ta lên đến vị trí tối cao mà tiên thiên chúng ta đến từ đó. Chúng ta phải trở thành những sinh mệnh thuần tịnh đồng hoá với Pháp thì mới có năng lực để trợ Sư Chính Pháp.

Nhưng đủ mọi loại nhân tâm, và chấp trước vào danh, lợi, tình và sắc dục là những nhân tố nội trong tam giới. Trên thực tế, chúng là phản ánh của những sinh mệnh bất chính trong vũ trụ của chúng ta hoặc trong không gian mà chúng ta đang phụ trách. Khi những nhân tố này biểu hiện xuất lai, chân ngã thuần tịnh của chúng ta nên chiểu theo yêu cầu của Chính Pháp và thanh lý chúng. Những nhân tố bất chính này chính là đối tượng thực sự mà chúng ta nên đánh bại. Chúng tồn tại trong tâm trí và trường không gian của chúng ta. Vì vậy, khi xảy ra mâu thuẫn về tâm tính hoặc khi vượt quan, chúng ta nên tập trung lực lượng để đánh bại những chấp trước hoặc can nhiễu ma tính này. Chúng ta không nên chỉ nhìn vào đối phương trong cuộc mâu thuẫn, bất kể họ là người thường hay đồng tu.

Vậy sau đó chúng ta có thể đánh bại nó như thế nào?

Sư phụ giảng:

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu”. (Tồn tại vì ai, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Điều này là rất trọng yếu bởi những nhân tố này đang can nhiễu chúng ta trợ Sư Chính Pháp. Thanh trừ những quan niệm hậu thiên và chấp trước này sẽ giúp chúng sinh được đắc cứu.

Sư phụ giảng:

“Sự tu luyện của chư vị, là quyết định sự tốt hay xấu, lưu hay bỏ của các quần [thể] sinh mệnh to lớn ấy!”

“Như vậy rất nhiều sinh mệnh ấy có thể vì sự tu luyện không được tốt của chư vị, họ không thể được đắc độ; chính là vì chư vị tu không được tốt, nên họ không thể biến [đổi thành] tốt; chư vị còn nhiều tâm không bỏ, can nhiễu đến họ, phản lại họ cũng can nhiễu đến chư vị”. (Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ[2002])

Khi trong tâm chúng ta không có Pháp chỉ đạo và khi chúng ta chối bỏ trách nhiệm, chúng ta có thể bị các nhân tố bất chính đánh bại. Khi đó, những chúng sinh đang đợi đắc cứu có thể phải đối diện với sự đào thải.

Hỡi các đồng tu! Khi chúng ta bị danh, lợi, tình mê hoặc, hãy nhớ đến chúng sinh, xin đừng thất bại. Khi chúng ta bị tâm oán hận vây hãm, hãy nhớ đến chúng sinh, xin đừng thất bại. Khi chúng ta đang phải vật lộn để vượt quan nghiệp bệnh, hãy nhớ đến chúng sinh, xin đừng thất bại. Khi chúng ta thân trong ngục tối và thật khó để giữ vững tín tâm, hãy nhớ đến chúng sinh, xin đừng thất bại.

Những chúng sinh đang ký thác vô hạn kỳ vọng vào chúng ta. Hãy để chân ngã của chúng ta điều động năng lực cự đại của Pháp để trừ sạch tất cả những nhân tố bất chính. Thỉnh các đồng tu: “Hãy vì những chúng sinh trong thiên quốc của bạn, xin đừng thất bại”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/22/421201.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/24/191108.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share