Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục 

[MINH HUỆ 06-04-2021] Sư phụ giảng:

“… bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân)

Người tu luyện chúng ta không thể chỉ nhận thức về hình thức tồn tại sinh mệnh nhìn thấy bằng mắt thịt, hãy nghĩ tới chư Thần ngồi tọa trên liên hoa hoặc là lão Đạo sỹ tay cầm phất trần, trong toàn thể vũ trụ còn có các chủng hình thức tồn tại sinh mệnh mà người thường không ý thức được.

Trạng thái không đúng đắn trên thân thể tôi đã kéo dài trong một năm rưỡi, tuy nó không phải là đứng trước bờ vực sinh tử gì và cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày cho lắm, nhưng tôi biết nó là thứ không đúng đắn. Dù tôi có nghĩ mọi cách để thoát khỏi nhưng trạng thái đó vẫn bất động.

Sư phụ giảng:

“… ở không gian khác hết thảy đều có sinh mệnh, nghiệp cũng như thế.” (Chuyển Pháp Luân)

Đệ tử ngu dốt, quan niệm con người còn quá nặng, tư tưởng quá hẹp hòi. Vạn sự vạn vật đều có linh, còn trong quan niệm của mình chỉ cho rằng đó là biểu hiện của thiện ý-ác niệm, chúng là tĩnh chỉ, tác dụng của chúng nhỏ đến mức không đáng kể gì. Quan niệm cứng nhắc cho rằng nghiệp chỉ là vi khuẩn, vi sinh vật. Quan niệm con người nhìn nhận hình thức tồn tại sinh mệnh của nghiệp bị cục hạn trong một phạm vi nhỏ, tư tưởng không thể nhận thức Pháp một cách đầy đủ.

Sau khi đột phá quan niệm con người thì uy lực của Pháp lập tức hiển hiện – những sinh mệnh tà ác kia chúng minh bạch hơn con người nhiều, chúng biết ở đâu an toàn ở đâu nguy hiểm, trong chớp mắt chúng liền biến mất, chỉ có con người là mê nhất.

Tư tưởng quan niệm của người tu luyện không thể thoát khỏi người thường đều là cực kỳ nguy hiểm. Mấy hôm trước trong lúc phối hợp với đồng tu, tìm chỗ sai sót về tình huống rời đi trước của đệ tử Đại Pháp ở nơi bản địa, tôi bèn hỏi: “Các bạn đều là những đệ tử Đại Pháp lâu năm đắc Pháp trước năm 1999, vì sao lại như thế này? Đặc biệt là đồng tu kia vẫn còn trẻ như thế, tôi và cô ấy rất thân với nhau.”

Đồng tu nói: “Tôi lý giải là chiếc lưới đang thu xiết lại, những nơi tà ác có thể trốn càng ngày càng ít, chúng không còn chỗ nào để đi nữa, tôi thể ngộ là chúng sẽ lẩn trốn vào các chủng tâm chấp trước của đệ tử Đại Pháp, lẩn trốn vào chỗ nhân tâm.”

Tôi nói: “Tôi chưa từng nghĩ qua cách lý giải này của bạn. Tôi phải suy nghĩ kỹ càng xem thế nào. Theo như những gì bạn nói thì tu tốt bản thân mình thật sự là rất quan trọng, là việc nhất thiết phải làm.”

Đồng tu nói: “Trong ma nạn, thật sự làm được thì mới có thể đi xuất ra, thật sự làm được không dễ chút nào, càng đến lúc cuối càng then chốt, càng khó; nhưng thực ra nó cũng không khó, chính là chiểu theo Pháp của Sư phụ mà làm – làm được chính là thực tu.”

Tôi bèn suy nghĩ một chút, tâm chấp trước và nghiệp lực là thể hiện của sinh mệnh tà ác, lẽ nào chúng ta cần chúng? Chẳng phải chúng ta cần phải nhanh chóng vứt bỏ chúng sao? Sư phụ giảng:

“Quan niệm chuyển
Bại vật diệt” (Tân sinh, Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

Chuyển quan niệm
Cái xấu diệt

Tôi vẫn luôn chưa lý giải được Pháp của Sư phụ:

“Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)

Quan nạn chẳng phải là sinh mệnh sao? Thế nào là cựu thế lực? Hôm nay, Sư phụ đã giúp tôi đả khai quan niệm cứng nhắc của con người, chuyển hóa danh từ trừu tượng thành khái niệm hữu hình, nhận thức được càng nhiều hình thức tồn tại của sinh mệnh trong vũ trụ. Tu luyện không phải là ngồi trên ghế sô pha uống trà, tu luyện chính là phải tu trong ma nạn. Chúng ta đều biết ma nạn càng lớn, bước vượt qua đề cao càng nhanh, thiêu rụi hồng ma, luyện được kim cương, thành tựu nên đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, Sư phụ đã nói là có con đường có thể bước vượt qua. Cựu thế lực là thứ mà đệ tử Đại Pháp không thừa nhận từ căn bản, cái thứ gọi là quan nạn to lớn cũng chẳng là gì hết. Thật sự phủ định cựu thế lực từ trên hành vi thì lực lượng của Đại Pháp sẽ triển hiện cho người chân tu. Đệ tử đã thanh tỉnh. Từ trước đến giờ đệ tử nhận thức không tới, đó cũng là trở ngại của nghiệp lực và cựu thế lực. Sư phụ đã vì đệ tử lao tâm khổ tứ nhiều. Phá bỏ hết thảy quan niệm của con người mới có thể bước về phía Thần.

Lúc bình thường trong rất nhiều bài chia sẻ, đồng tu thường hay nói khi tư tưởng của bản thân xoay chuyển ngược lại, buông bỏ phàn nàn, vứt bỏ hận thì những người không liên lạc trong thời gian lâu đã gọi điện thoại cho họ ngay sau đó, oán hận cũng được hóa giải. Vì sao mọi chuyện đều qua khỏi? Chính là đả khai tư tưởng cứng nhắc của con người, học cách dùng tư duy của Thần để chủ đạo bản thân mình, để cho phần Thần của chúng ta sống dậy, tinh tấn tu luyện.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2021/4/6/422977.html

Đăng ngày 11-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share