Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 04-04-2021] Gần đây, một số đồng tu không lý giải được phần ghi chú ở cuối mỗi bài chia sẻ Minh Huệ, cho rằng Minh Huệ từ chối và không còn chịu trách nhiệm về bài viết đã đăng; lại có đồng tu cho rằng những điều đăng trên Minh Huệ dạo sau này không thể tin tưởng được nữa, ví như bài dự ngôn của tiểu đồng tu được đăng cách đây một thời gian rõ ràng là có vấn đề. Một số đồng tu nói không thể phát tạp chí AA nữa, nói rằng tà đảng cộng sản trấn áp nhân sỹ nhân quyền ở Hồng Kông là tham dự việc của người thường, v.v.. Tôi cảm thấy kiểu nhận thức này không đúng.

Đầu tiên, từ lâu Sư phụ đã khẳng định tác dụng và vị trí của Minh Huệ Net, đây là điều không được nghi ngờ. Kỳ thực, khi gặp vấn đề tìm bản thân, đây là phẩm chất cơ bản của người tu luyện. Vì sao Minh Huệ đăng bài viết ấy, tiếp sau đó có rất nhiều đồng tu đã chia sẻ, chẳng phải chúng ta có chấp trước vào dự ngôn, chấp trước vào thời gian kết thúc, chấp trước vào thế gian đó sao, v.v.. Thông qua bài viết dự ngôn này, rất nhiều tâm của bản thân bình thường bị che đậy, ngay cả chính mình cũng không cảnh giác thấy, thì nay đều bộc lộ ra, khiến chúng ta nhận ra và tu bỏ nó, còn không phải là hảo sự ư?

Hơn nữa, vì sao Minh Huệ lại thêm phần ghi chú ấy, cá nhân tôi hiểu rằng, vì có nhiều đồng tu học theo người chứ không học Pháp, hễ xem thấy đồng tu viết trong bài làm như thế nào đó, liền học theo cách bề mặt ấy, thay vì bản thân cũng chính ngộ từ trong Pháp như bài chia sẻ của đồng tu. Chia sẻ của đồng tu tuyệt đối không thể thay thế Pháp. Hoàn toàn dựa vào thể ngộ của người khác chứ bản thân không đưa ra được nhận xét từ trong Pháp, thử hỏi trong hoàn cảnh nghiêm khắc và tàn khốc ở Đại Lục, thì những tổn thất mà chúng ta đã tạo ra vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Vì quá nhiều người có hiểu lầm trong nhận thức như vậy, nên Minh Huệ Net mới phải thêm vào phần chú thích này, đây cũng phản ánh ra sự thiếu sót trong tu luyện của chúng ta. Nắm chắc cơ hội này để tìm ở bản thân, chẳng phải là hảo sự sao?

Lại nói, tạp chí Minh Huệ đều được đồng tu Minh Huệ kiểm duyệt chặt chẽ, đều là Pháp khí giảng chân tướng. Nếu thực sự có bất đồng ý kiến thì có thể gửi thư phản hồi đến Minh Huệ, không thể vô trách nhiệm tùy tiện ngăn cản đồng tu giảng chân tướng cứu người! Ngoài ra, việc vạch trần tà đảng Trung Cộng bức hại quần thể khác cũng chính là phơi bày bản tính của tà đảng, từ đó giúp mọi người không bị nó mê hoặc nữa, không ôm ảo tưởng nữa. Không có gì sai khi sử dụng các tài liệu bổ sung để giúp mọi người minh bạch chân tướng!

Tóm lại, người tu luyện chỉ có đứng ở góc độ viên dung Pháp, đứng ở góc độ cứu độ chúng sinh, chứ không phải đứng ở góc độ yêu thích cá nhân, mới có thể bước đi đúng đắn và tốt đẹp trên con đường tu luyện của chính mình.

Trên đây là nhận thức cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/4/关于明慧文章添加说明的交流-422847.html

Đăng ngày 08-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share