Vấn đề nhận thấy trong khi hướng nội tìm

Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-03-2021] Mấy hôm trước, đồng tu chỉ ra một trong những vấn đề của tôi. Khi đó mặc dù tôi không tỏ rõ bài xích, nhưng vẫn không nghiêm túc đối đãi, còn nói với đồng tu rằng: đó là suy nghĩ cá nhân của cô ấy chứ không phải Pháp. Thực chất vẫn là bài xích. Tôi nói, tôi có nhận thức của bản thân đối với Pháp, tôi phải chiểu theo Pháp mà tu, chiểu theo nhận thức của mình mà tu. Khi đó, đồng tu lại chỉ ra rằng tôi không từ trong Pháp nhận thức Pháp. Lúc ấy trong tâm tôi lại nghĩ: từ trong Pháp nhận thức Pháp là gì? Nhận thức của mình đều trong Pháp cơ mà! Bấy giờ tôi lại sinh ra cảm giác khó hiểu.

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu đả tọa, bỗng nhiên ý thức thấy bản thân không đúng, đồng tu chỉ ra vấn đề, mình nên hướng nội tìm chứ. Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội tìm, tìm từ trong tư tưởng cho đến quan niệm và tâm chấp trước. Vậy là, dần dần phát hiện ra mình đang tìm bản thân trong một hệ thống, yêu cầu bản thân như thế nào đó trong an bài của tự ngã. Khi nhận thức đến đây, trong não tôi trống không, nhưng vẫn chưa lý giải được “từ trong Pháp nhận thức Pháp”.

Không ngờ là, ngay khi phát chính niệm, đột nhiên trông thấy một chữ “tôi” to lớn hiện ra. Lúc này, tôi lập tức nhận thức ra một tự ngã rất lớn đang tồn tại trong bản thân, và nhìn thấy chữ “tôi” đứng đầu trong tu luyện của mình, nào là tôi muốn gì, tôi phải làm gì, tôi muốn thế này, tôi muốn thế kia. Khi nhận ra điều này, tôi thấy hóa ra mình đã lấy Pháp cố định trở thành nhận thức của bản thân. Dường như tôi cũng minh bạch ra rằng mình đã không từ trong Pháp nhận thức Pháp.

Tiếp theo, buổi tối tôi có một giấc mơ rõ ràng, mơ thấy người nhà kéo mẹ tôi ra khỏi giường và đuổi bà đi. Tôi nhìn thấy rất tức giận, và hận người nhà, rồi tôi bộc phát hung hãn muốn giết chết anh ấy. Lúc này thì tôi tỉnh giấc, tôi nghĩ: sao mình có giấc mơ ấy nhỉ? Trong mơ sao mình hận đến thế? Ác đến thế? Mình trong thực tại đâu có làm những chuyện như vậy. Hận ấy, ác ấy đều không phải mình, mình là sinh mệnh cấu thành từ Pháp và đồng hóa với Pháp, những thứ bất hảo không phải mình, mình không cần. Nhưng vì sao trạng thái này lại xuất hiện trong mơ? Khi vừa nghĩ như vậy, tôi nhận ra rằng bản thân có tâm oán hận người nhà, nhưng nó bị đè nén trong tâm, không có bộc lộ ra. Đây là Sư phụ điểm hóa cho mình thông qua giấc mộng, để mình nhìn thấy chấp trước của bản thân.

Sau đó, trong khi học Pháp, tôi thấy Sư phụ giảng rằng:

“Ngoài ra người tu luyện trong quá khứ đều không thực sự loại bỏ tâm chấp trước, chỉ là áp chế hoặc ức chế những tâm bất hảo, tư tưởng bất hảo đó. Chỉ có đệ tử tu luyện Đại Pháp là thực sự đang loại bỏ triệt để hết thảy các chấp trước, bởi vì chỉ có Đại Pháp mới có thể làm được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Lúc học Pháp, tôi đã hiểu, đã ngộ được: A, mình đã luôn nhẫn trong nhiều năm qua, áp chế vật chất phụ diện vào bên trong, ức chế nó, cưỡng ép nó không bộc lộ ra, cũng không nhận ra nó và loại bỏ nó đi, cho nên khi gặp phải điều gì chạm đến lợi ích cá nhân liền bộc phát ma tính.

Như vậy, thông qua Pháp lý triển hiện, khiến tôi không những nhận ra vấn đề của bản thân, mà trong tu luyện cũng có nhận thức mới, hơn nữa còn nhận thức chính diện đối với một số vấn đề. Đồng thời nhận ra rằng tu luyện của bản thân không thực sự đạt đến cảnh giới vị tha, không có dốc sức hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, yêu cầu bản thân không đạt đến tiêu chuẩn của Pháp, từ đó cảm thấy có lỗi với Sư phụ, có lỗi với chúng sinh. Tôi hạ quyết tâm từ nay về sau phải yêu cầu nghiêm khắc với chính mình, không cô phụ sự từ bi cứu độ của Sư phụ, không cô phụ kỳ vọng của chúng sinh.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/26/“我”字阻挡了自己从法上认识法-422557.html

Đăng ngày 06-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share