Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2021] Sau khi đọc bài viết của đồng tu “Học Pháp tốt có thể giúp chúng ta tín Sư vô điều kiện”, đặc biệt là ở phần cuối bài, đồng tu biên tập Minh Huệ viết rằng: chúng tôi đều cảm thụ được Pháp mà Sư phụ giảng:

“Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước
Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại” (Đừng Đau Buồn)

Thật cảm động. Đoạn thời gian trước, bản thân không đột phá được tâm thái thấp kém và mê mờ, cũng đang làm ba việc nhưng thân tâm mệt mỏi, dẫu luyện công nhiều, học Pháp nhiều cũng không có sự thay đổi lớn, cảm thấy rất khổ não, không biết vấn đề là ở đâu. Sau khi đọc bài viết này, tôi cẩn thận suy nghĩ về quá trình tu luyện của mình, và đã phát hiện ra chấp trước của bản thân.

Vì tôi đang đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân (Quyển II)”, tôi cảm ngộ thấy bản thân sa vào công việc, không có đồng hóa với Đại Pháp Chân-Thiện-Nhẫn, không hướng nội tìm, tâm tính không thăng hoa, tâm thái không thần thánh, từ đó hướng ngoại nhìn vấn đề, ấy chính là nhân tâm. Phút chốc chợt hiểu ra, trong tâm tức khắc có chính niệm.

Là đệ tử Đại Pháp, Sư phụ truyền cho chúng ta Đại Pháp thần thánh này, trong vũ trụ rộng lớn này, chúng sinh đều đang kỳ vọng được Sáng Thế Chủ cứu độ, đều đang chăm chú vào chúng ta. Chúng ta đều biết trách nhiệm này quá lớn, trạng thái tu luyện của chỉnh thể đệ tử Đại Pháp liên quan đến tiêu chuẩn của tân vũ trụ, liên quan đến hiệu quả cứu độ chúng sinh mà chúng ta đồng tâm hiệp lực giảng chân tướng. Sự xuất hiện của các bài viết về những điều đồng tu nhìn thấy thông qua thiên mục, vô luận là dự ngôn cũng vậy, hay là diễn hóa của cựu thế lực cũng vậy, đều là đang cảnh tỉnh bản thân chúng ta: liệu có dĩ Pháp vi Sư và tu bản thân không?

Tôi hiểu sâu sắc rằng, chỉ có Pháp của Sư phụ giảng mới là chân lý chân Đạo duy nhất, trong quá trình chính Pháp, Sư phụ an bài như thế nào, thì bất cứ sinh mệnh nào trong vũ trụ đều không thể biết được, trước đây chẳng phải có nhiều dự ngôn đã bị thay đổi do Sư phụ đang chính Pháp đó sao? Sư phụ vì thành tựu đệ tử Đại Pháp, vì chúng sinh trong vũ trụ, vì sự vĩnh thế bất biến của Đại Pháp, vì sự đề cao chân chính của đệ tử Đại Pháp mà chịu đựng, mà kéo dài thời gian, lẽ nào chúng ta không biết sự khổ tâm của Sư phụ hay sao? Sứ mệnh của chúng ta đã hoàn thành chưa? Dự ngôn vẫn quan trọng vậy sao? Chúng ta sử dụng dự ngôn chỉ vì muốn nói cho thế nhân biết rằng, vì con người không kính Thần, hủy hoại luân lý truyền thống, bại hoại đạo đức mới tạo thành hậu quả xấu, bao gồm những chuyện đã xảy ra, hoặc đang xảy ra, dẫn dắt thức tỉnh đạo đức của thế nhân.

Những điều tôi nhìn thấy và gặp phải trong những ngày này, cũng khiến tôi phản tỉnh triệt để trạng thái tu luyện của bản thân. Tu luyện là nghiêm túc, chỉ có nỗ lực tinh tấn mới đạt đến tiêu chuẩn.

Trên đây là sở ngộ trong tầng thứ cá nhân hiện tại, nếu có chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/学好法-同化法-422094.html

Đăng ngày 19-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share